e-Sąd nie chce przestrzegać prawa .. ??

e-Sąd w Lublinie ma „swoje prawo” i „swoje zasady” … ?? Pomimo, że od 2008 roku Polska jest zobowiązana prawem europejskim [Dyrektywa UE z 1999 roku] do traktowania podpisu elektronicznego na równi z podpisem tradycyjnym, e-Sąd w Lublinie (Sąd Rejonowy – ale działa w całej Polsce – we wszystkich sprawach w postępowanu elektronicznym – EPU) […]

Jak może Cię oszukać eSąd (e-Sąd) … !!

Jak może Cię oszukać eSąd (e-Sąd) … ?? Oto kilka sposobów – jak może Cię oszukać e-Sąd :.. e-Sąd wyda (wystawi) nakaz zapłaty [wyda zaoczny wyrok] pomimo, że : należność nie istnieje, należność jest przedawniona, należność jest niedozwolona [niezgodna z przepisami], nie jesteś stroną umowy [nie zawarłeś umowy – nie zawarłaś umowy] – jeśli taki […]