e-Sąd nie chce przestrzegać prawa .. ??

e-Sąd w Lublinie ma „swoje prawo” i „swoje zasady” … ?? Pomimo, że od 2008 roku Polska jest zobowiązana prawem europejskim [Dyrektywa UE z 1999 roku] do traktowania podpisu elektronicznego na równi z podpisem tradycyjnym, e-Sąd w Lublinie (Sąd Rejonowy – ale działa w całej Polsce – we wszystkich sprawach w postępowanu elektronicznym – EPU) […]