Jak może Cię oszukać eSąd (e-Sąd) … !!

Jak może Cię oszukać eSąd (e-Sąd) … ?? Oto kilka sposobów – jak może Cię oszukać e-Sąd :.. e-Sąd wyda (wystawi) nakaz zapłaty [wyda zaoczny wyrok] pomimo, że : należność nie istnieje, należność jest przedawniona, należność jest niedozwolona [niezgodna z przepisami], nie jesteś stroną umowy [nie zawarłeś umowy – nie zawarłaś umowy] – jeśli taki […]